1.  

 2. (Source: airows, via failuries)

   

 3. (Source: incredibility, via shilled)

   

 4. (Source: impersonations, via refluxed)

   

 5. (Source: mkjlb, via 1337tattoos)

   

 6. (Source: uuiuu, via depressedmom)

   

 7. (Source: guns-n-butts, via pisziike)

   

 8. (Source: qweent, via filicide)